تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - زیباترین احادیث ازامامان(ع)

زیباترین احادیث ازامامان(ع)

امام حسین (ع):آنچه ازارزشتان می کاهدبرزبان جاری نکنید.
امام علی (ع):اگرخواهان مکارم وبزرگواری هستی ازحرام هادوری کن.
امام علی(ع):پوزش طلبیدن دلیل خردمندی است.
امام علی (ع):عالی ترین درجه علم آن است که باعمل توام باشد.

امام هادی (ع):جاهان اسیرزبان خویش است.

امام موسی کاظم (ع):هرکه می خواهد که قویترین مردم باشدبر خدا توکل نماید.
امام علی (ع):کسی که زبانش راحفظ کند خداعیب اورامی پوشاند.
امام محمدباقر(ع):فضیلتی چون جهادنیست،جهادی چون مبارزه با نفس نیست.
امام موسی کاظم(ع):بهترین عبادت بعدازشناخت خداوند،انتظارفرج  وگشایش است.
امام حسن عسکری(ع):تواضع وفروتنی نعمتی است که برآن حسد نبرند.
امام علی(ع):بهترین علم آن است که مفیدباشد.
امام علی(ع):کسی که فکروتدبیرداردازهرچیزکه ببیندپندمی گیرد.
امام علی(ع):هرگاه عزم کاری کردی،مشورت کن.
امام علی(ع):باکسی که بدیهای تورانگه داردوخوبی هایی تورا فراموش می کندمعاشرت نکن.
امام حسین(ع):کسی درقیامت درامان نیست مگرکسی که دردنیا ترس ازخدادردل داشت.
امام حسین(ع):عاجزترین مردم آن است که نتوانددعاکند.
امام حسین(ع):کسی که تورادوست داردازتوانتقادمی کندوکسی که باتودشمنی داردازتوتعریف وتمجیدمی کند.
امام حسین(ع):گریه ازترس خداسبب نجات ازآتش جهنم است.
برچسب ها: حدیث، حدیث امامان،
[ یکشنبه 12 مرداد 1393 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]