تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - حضرت علی (ع)درکشتی شکست خورد!!!

حضرت علی (ع)درکشتی شکست خورد!!!

((حضرت علی(ع)درکشتی شکست خورد!!!)
روزی علی (ع)درحال کشتی گرفتن بودند.همه پهلوانان راشکست می داد
اماازدورسواری نقابدار رسید.وهماوردی خودش رابرای مبارزه خواست. علی(ع)بی درنگ به وی پاسخ مثبت داد.وقتی آماده رزم شدندامام(ع) وقتی باشخص شروع به کشتی گرفتن شد.ازخودقوی ترش رایافت.وطولی نکشیدکه خودراروی دست های قهرمان دید.وامام (ع)شکست خورد.
امام گفت نقاب راازصورتت بردارتاتوراببینم.آن شخص نقاب راازصورت خود
برداشت وامام سیمای نورانی رسول خدارادیدند.وفرمودند:

خداورسولش به هم ساختند

علی رازمینش بینداختند.

نظردهی دراین وبلاگ واجب نیست بلکه اجباری است.
موضوع: خدا،
[ جمعه 29 فروردین 1393 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]