تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - مرگ چیست؟

مرگ چیست؟

-مرگ چیست؟
-تاحالا به این سوال فکرکرده اید؟

جواب این سوال هارامیدانی؟
-همین تو.....
-بله همین تو......
-همین تویی که مشغول انجام کارهای روزمره خودهستی.....
-اگربگویم مرگ پشت آن درمنتظرمن وتوهست باورمی کنی؟......
-اگرباورمی کنی پس بادقت بقیه ی متن رابخوان،اگرهم نه پس برودنبال کارت.....
-روزانه شایدمیلیون هازن ومردچشم ازجهان فرومی بندند....
-دررابازنگذارید،عزراییل هم اکنون پیش توایستاده تابااجازه پروردگار جهانیان روح تورابگیرد....
-به پنجمین داستان این وبلاگ برگردوداستان رایک باردیگربخوان......
-یکی ازعوامل مرگ سخت قبول نداشتن مرگ وآن دنیاوخدای جهانیان است....
-برای کسانی که مرگ رامی پذیرندوبه خداوپیامبرانش وامامانش ایمان آورده باشندمرگ برای آنهاآسان وبی دقدقه است.....
-اما.....
-اگر،اگرآن بالایی بخواهدمرگ فقط یک بازی است حتی......
-آدم اگر گرمای زندگی رادوست داردبایدباسرمای زندگی هم سازش کند.....
-انشاالله مرگی راحت وبهشت نسیب همه شماگردد...

موضوع: خدا،
[ دوشنبه 27 مرداد 1393 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ سیدعلی رضا سقایی ]