تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - رنجش شدیدشیطان ازشش خصلت امت حضرت محمد(ص)

رنجش شدیدشیطان ازشش خصلت امت حضرت محمد(ص)

«رنجش شدیدشیطان از شش خصلت امت پیامبراکرم(ص)»
روزی رسول اکرم(ص)از راهی عبورمیکرد.دربین راه ،شیطان رادیدکه بسیارضعیف ولاغرشده است.
از او پرسید:چرابه این حال وروز افتاده ای؟
شیطان گفت:ای رسول خدا! ازدست امت تودرعذابم.
پیامبراکرم(ص)فرمود:مگرامت من باتوچه کرده اند؟
شیطان درپاسخ گفت:ای رسول خدا!امت توشش خصلت دارندکه من طاقت دیدن و تحمل این خصایص راندارم:
1-این که هروقت به هم سلام میکنند.
2-به هم دست میدهند.
3-هرگاه خواستندکاری انجام دهند ،بخواست خداواگذارمیکنند.
4-ازگناهان استغفارمیکنند.
5-تانام شمارامیشنوندصلوات میفرستند.
6-دراول هرکاری بسم الله می گویند.[ سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ] [ 12:09 ق.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]