تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - ثواب آیة الکرسی

ثواب آیة الکرسی

((ثواب آیة الکرسی))رسول اکرم(ص)فرمود:هرکس یکبارآیة الکرسی رابخواندخداوندفرشته ای رامیفرستدکه اوراحفظ کند.
تااینکه پنج باربخواند،خداوندمتعال میفرماید:اوراواگذاریدکه من خودم اوراحفظ میکنم پس خداوند اورا ازتمام مواردضرروخطرحفظ میکند.

وهرکس آن رابنویسد ودرمزرعه دفن کنداز آفت ودزدحفظ میشودودارای برکت زیادی میشود زیرادر آن پنجاه کلمه وجود داردکه پنجاه برکت دارد.
برچسب ها: ثواب، آیة الکرسی،
[ سه شنبه 27 آبان 1393 ] [ 01:30 ق.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]