تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - شاکیان درقیامت

شاکیان درقیامت

«شاکیان درقیامت»
درقیامت شاکیانی وجود دارند که از انسان شکایت دارند،ازجمله:
1-رسول خدا(ص):
ایشان درقیامت به پروردگارمیگوید:
پروردگارا امت من قرآن راکنارگذاشته ومهجورکردند،خدایا،آنان یاقرآن رانخواندندیاتدبرنکردند و یاعمل نکردند و یا به دیگران نرساندند،بجای اینکه برزنده هابخوانندتنهابرمرده هاخواندند،بجای اینکه کتاب قانون وزندگی قرار دهند،کتاب تشریفات و سوگندقراردادند.
بجای اینکه روبرو قرار دهند پشت سرگذاشتند ، بجای اینکه از آن نوربگیرند پول گرفتند.
بجای آن که آیات آن را بردل بنشانند،برکاغذنوشته  و برسنگ تراشیدند.
2-قرآن:
الف)شکایت قرآن ازهواداران:
خدایا با اینکه دستورتلاوت قرآن آمده ، ولی بسیاری ازمسلمانان حتی نتوانستندمرا از رو بخوانند.
خدایا!بعضی آیات من را می فهمیدند،ولی عمل نمیکردند
خدایا!آنها که عمل میکردند به دیگران نمیرساندند
خدایا!بعضی تنها به هنگام استخاره و سوگندبه سراغم می آمدند.
ب)شکایت قرآن ازمخالفان:
خدایا!مراساخته فکربشردانستند.
خدایا!شنیدن تلاوت من راممنوع کردند.
خدایا!به آورنده من تهمت سحر و جادو زدند.
خدایا!مرامی شنیدند،ولی لجاجت کرده و ایمان نمی آوردند.
خدایا!هنگامی که راهی برای انکارمن نداشتند،میگفتند:برماقرآن دیگری بیاور و آن را تغییربده.
3-مسجد:
خدایا!مرا تعطیل و حقم راضایع نمودند،با آنکه رسول خدا فرمود:
بر در ششم بهشت دیدم چنین نوشته:
هرکس میخواهد،قبرش وسیع باشد،مسجدبسازد.
هرکس میخواهد،که حیوانات زیر زمین بدن اورانخورند درمسجد سکنی گزیند ومرتب به آن جابرود.
4-رهبران آسمانی:
در روز قیامت اهل بیت پیامبر بعنوان شکایت میگویند:
خدایا!ماراکشتندو آواره ساختند.
خدایا!تنهایادگار رسول خدا دخترش فاطمه(س)بود که به او سیلی زده وحقش را غصب نموده و خودش وفرزندش راشهیدکردند.
خدایا!سرمولودکعبه و وصی پیامبر حضرت علی(ع)را باشمشیر شکافتند و جنازه امام حسن(ع)راتیرباران کردند و بدن امام حسین (ع)را زیر سم اسب هارهاکردند و عترت او را به اسارت بردند و امامان دیگر را هم در غل و زنجیر و زندان و تبعید و محاصره و به شهادت رساندند و حتی گنبد و بارگاه های مزار آنها را خراب کردند و چنان وضعی پیش آوردند که به ناچار حضرت مهدی(عج)هم به امر الهی ، ازچشم مردم پنهان  و غیبت  اختیار کردند.

موضوع: حکمت، بخشش، خدا،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 01:38 ب.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]