تبلیغات
السلام علیک یاحسین(ع) - طرز برخورد شیطان با پیروانش در قیامت....

طرز برخورد شیطان با پیروانش در قیامت....

((طرز برخورد شیطان با پیروانش در قیامت...))


شیطان هنگامی که کار حساب بندگان صالح و غیر صالح پایان پذیرفت و هرکدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی خود رسیدندبه پیروان خود چنین میگوید:
خداوند،به شما وعده راست داد و من نیز وعده دادم(وعده ای پوچ و بی ارزشچنان که خودتان میدانستید)سپس از وعده های خود رهایی جستم.
در ادامه میگوید: من بر شما تسلط  و اجبار نداشتم،تنها از شما دعوت کردم،شما هم با میل و اراده خود پذیرفتید.
((بنابر این مرا هرگز سرزنش نکنید،بلکه خود را سرزنش کنید))چرا که دعوت شیطنت آمیز و ظاهرالفساد مرا پذیرفتید.
در ادامه میگوید:((به هر حال نه من می توانم در برابر حکم قطعی پروردگار به فریاد شما برسم و نه شما میتوانید فریاد رس من باشید)).

((فلا تلو و لوموا انفسکم))
خودتان کردید که لعنت برخودتان باد!!!.[ دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ] [ 11:54 ب.ظ ] [ سیدعلیرضا سقایی ]